בכל מקום בו צריך לסייע, להתנדב, לתת, שם תמצאו את רותי
עם חיוך מכל הלב.