מרים, כשמה כן היא
מרוממת את כולם מעל,
עם לב רחב ותמימות לא מודעת.
זרים או משפחה קרובה,
כל הבא לביתה מתקבל בברכה.